Analyserne måler på udviklingen i Region Hovedstadens 29 kommuner og bygger på de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og andre relevante datakilder.

VækstVilkår Light giver et overblik over erhvervsudviklingen i den hvert enkel kommune.

I analysen går vi bag om tallene. Vi beskriver, hvad der driver den økonomiske vækst i kommunen og peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres, så der igen kan skabes vækst og nye arbejdspladser.

kommuner