Kommunale vækstanalyser

Lokale Vækstindikatorer

I samarbejde med eStatistik udarbejder vi hvert kvartal rapporterne Lokale Vækstindikatorer, der med ny data, statistik og analyse monitorerer erhvervsudviklingen og konjunkturerne lokalt i de enkelte kommuner og perspektiverer denne til udviklingen regionalt og nationalt.

Rapporterne er baseret på de hurtigst tilgængelige statistikker og leveres derfor indenfor fire måneder efter det pågældende kvartals afslutning, og er således velegnet til hurtig monitorering af den lokale erhvervsudvikling. Desuden indeholder Lokale Vækstindikatorer hvert kvartal et tema, hvor de seneste årlige erhvervsmæssige udviklingstendenser beskrives og analyseres.

Lokale Vækstindikatorer udkommer i januar, april, juli og oktober.

Eksempel: Lokale Vækstindikatorer Køge 2. kvartal 2018

  Vækstvilkår – dybdegående kommunal vækstanalyse

  Med en dybdegående vækstanalyse får du som kommune et helt konkret indblik i de vigtigste parametre for væksten. Hvor er din kommune stærk og hvor er der et uudnyttet potentiale? Igennem samfundsøkonomiske analyser beskriver vi udviklingen i væksten, og giver anbefalinger af hvilke indsatser, der giver effekt og skaber vækst.

  Vækstanalyser indeholder typisk:

  • Iværksætteri
  • Eksport
  • Jobvækst
  • Uddannelse
  • Pendlingsmønstre

  Eksempel: Vækstvilkår 2018 - Egedal kommune