Analysen Region Sjælland som produktionsland kortlægger industriudviklingen, industrisammensætningen og industriens økonomiske betydning for regionen.

Formålet er at give et indblik i industriens udfordringer og muligheder. Analysen skal dermed være med til at danne et fælles videngrundlag, der skal understøtte udviklingen af nye initiativer for erhvervsudviklingen i Region Sjælland.

Region Sjælland som produktionsland