Arbejdsområder

Sara er analytiker i Center for VækstAnalyse, hvor hun arbejder med den samfundsmæssige udvikling i Region Sjælland. Hun udarbejder bl.a. publikationerne Vækstvilkår, VækstTendens og Lokale VækstIndikatorer, som alle beskriver og analyser den samfundsmæssige udvikling i regioner og kommunerne. Derudover står Sara også for udarbejdelsen af Iværksætterbarometeret - en surveybaseret undersøgelse af iværksætterforholdene i Danmark.

Ekspertområder

  • Deskriptiv statistik
  • Kvantitativ analyse
  • Kvalitativ analyse
  • Spørgeskemaer
  • Offentlig forvaltning
  • Effektmåling
  • Evaluering

Erfaring

Hun har oparbejdet en solid viden om statistik, analyser og samfundsforhold gennem sit studium og tidligere erfaringer. Tidligere har Sara arbejdet i Rambøll Management Consulting, hvor hun var involveret i evalueringer af forskellige forløb, herunder tilfredshedsundersøgelser. I forbindelse med sit speciale skrev Sara om ledelses betydning for engagement i forsyningsvirksomheder, hvor undersøgelsen tog udgangspunkt i et spørgeskema udsendt til forskellige forsyningsvirksomheder i Danmark.

Uddannelse

Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet med fokus på offentlig forvaltning, metode og statistik