Center for VækstAnalyse har foretaget en dybdegående analyse af produktiviteten i virksomhederne i Region Sjælland.

Baggrunden for analysen er en svag udvikling i timeproduktiviteten i Region Sjælland de sidste 20 år kombineret med et ambitiøst produktivitetsmål i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Desuden er produktivitetsvækst den primære kilde til velstandsstigninger i Danmark.

På baggrund af mikrodata, som Center for VækstAnalyse har fået adgang til på Danmarks Statistiks forskermaskine, har vi estimeret branchevise produktionsfunktioner og beregnet et mål for hver enkelt virksomheds effektivitet i hvert af årene fra 2004 til 2014 (den såkaldte totalfaktorproduktivitet).

Herefter søges årsagerne til den svage produktivitetsudvikling i virksomhedernes kapitalintensitet, indsats af kvalitetskorrigeret arbejdskraft og totalfaktorproduktivitet.

Vi graver endnu et spadestik dybere og undersøger, om udviklingen i totalfaktorproduktiviteten skyldes udviklingen internt i virksomhederne eller en uhensigtsmæssig allokering af arbejdskraft og kapital mellem virksomhederne.

Produktivitetsanalyse 2017


produktivitetsanalyse_juni2017

Produktivitetsanalyse 2017 - kort fortalt


Produktivitetsanalyse_03