Arbejdsområder

Pernille Middelboe Frederiksen er analysekonsulent i Center for VækstAnalyse med ansvar for design og gennemførelse af regionale og nationale evalueringer af virksomhedsrettede erhvervsfremmeprojekter. Evalueringerne udarbejdes med stort fokus på videns- og erfaringsopsamling og udvikling af best practice i samarbejde med projektteamet.

Pernille er ekspert i, hvordan virksomhedsrettede erhvervsfremmeindsatser tilrettelægges, så de skaber mest mulig effekt for små og mellemstore virksomheders udvikling og vækst.

Ekspertområder

  • evalueringsdesign
  • aktivitetsevaluering
  • procesevaluering
  • effektevaluering
  • kvalitativ analyse
  • kvantitativ analyse
  • facilitering
  • procesudvikling
  • forandringsledelse

Erfaring

Pernille Middelboe Frederiksen har igennem flere år arbejdet med design og gennemførelse af evalueringer af en lang række erhvervsfremmeprojekter såvel som udarbejdelse af analyser. Derudover har hun tidligere arbejdet som projektleder i større danske industrivirksomheder med fokus på udvikling og optimering af processer samt forandringsledelse.

Uddannelse

Cand.merc. i supply chain management, CBS