Arbejdsområder

Lill er seniorøkonom i Center for Vækstanalyse, hvor hun arbejder med analyser og statistik vedrørende den økonomiske udvikling i Region Sjælland. Hun udarbejder bl.a. publikationerne, VækstTendens, VækstIndeks og VækstVilkår, der beskriver og analyserer den økonomiske udvikling i regionen og i regionens kommuner, herunder udviklingen i makroøkonomiske nøgletal som værditilvækst, beskæftigelse og eksport samt de lokale og regionale erhvervsstrukturer på Sjælland.

Ekspertområder

  • Deskriptiv statistik
  • Samfundsøkonomiske analyser
  • Nationaløkonomi
  • Konjunkturudviklingen
  • Vækstteori og -empiri
  • Nationalregnskabsstatistik
  • Danmarks Statistiks statistikbank
  • Økonomisk og finansiel statistik
  • Produktivitetsmål og vækstregnskab

Erfaring

Lill har flere års erfaring med udarbejdelse af økonomisk statistik og samfundsøkonomiske analyser. Hun har et indgående kendskab til nationalregnskabet. Tidligere har Lill været ansat på Danmarks Statistik, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet og i Nationalbanken. Her beskæftigede hun sig bl.a. med langsigtet global udvikling og den nationale konjunkturudvikling. Hun er særlig stærk indenfor kvantitativ analyse og deskriptiv statistik.

Uddannelse

PhD, cand. polit.