Center for VækstAnalyse er etableret for at skabe faktabaseret viden til beslutningstagere og erhvervsfremmemedarbejdere, der ønsker vækst i virksomheder.

Vi leverer lokale, regionale og nationale erhvervsanalyser, der skaber et solidt videngrundlag og sigter på at skabe en målbar praksisforandring.

Vi evaluerer effekten af regionale og nationale erhvervsfremmeprojekter og skaber grundlag for forbedringer gennem kortlægning og udbredelse af best practice.

Center for VækstAnalyse har et tæt samarbejde med Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner. Vi stiller skarpt på vækstpotentialet i hele Region Sjælland - og i hver enkelt af de 17 kommuner.