Her kan du finde de tre grundlagsanalyser, som er gennemført til arbejdet med Region Sjællands fremtidige Vækst- og Udviklingsstrategi.

Grundlagsanalyse 1 undersøger elementer af vækst- og erhvervsudviklingen i regionen. Grundlagsanalyse 2 ser nærmere på demografi, bosætning, mobilitet og uddannelse i regionen. Benchmarkanalysen undersøger og sammenligner erfaringer fra de to internationale regioner Slesvig-Holsten og Nord-Pas-de-Calais og forsøger at overføre dem til Region Sjællands kontekst.

Benchmarkanalyse 2014

  Grundlagsanalyse 1

   Grundlagsanalyse 2

    Bilagsrapporter

    Udover de to hovedrapporter til Grunlagsanalyserne, som du finder her, er der ligeledes udarbejdet to større bilagsrapporter. De kan rekvireres ved at kontakte Center for VækstAnalyse.