Vil I vide mere om vækst og erhvervsudvikling i jeres kommune eller region? Få et oplæg fra en ekspert fra Center for VækstAnalyse.

Brug Center for VækstAnalyse som oplægsholder på konferencer og arrangementer om vækst og erhvervsliv. Vi holder jævnligt oplæg omkring udviklingsmuligheder og potentialer for erhvervslivet.

Eksempler på oplæg:

 

De kommunale VækstVilkår

Hvordan ser erhvervsstrukturen i kommunen ud? Hvilke områder oplever vækst og hvilke har udfordringer? Hvor mange iværksættere findes der i kommunen og skaber de mange jobs? Få svar på en række spørgsmål om de kommunale vækstvilkår og et dybdegående indblik i den lokale erhvervsstruktur.

    VækstTendenser i Region Sjælland

    Hvordan ser væksttendenserne ud i Region Sjælland? Hvilke vækstdrivere hjælper væksten på vej, skaber nye arbejdspladser, og hvilke barrierer forhindrer økonomisk udvikling? Få et indblik i, hvordan væksten bevæger sig og bud på, hvilke initiativer der kan skabe fornyet vækst i regionen.

      Gode rammer for vækst og erhvervsudvikling

      Hvordan skaber man de bedste rammer for erhvervsudviklingen i den lokale kommune? Hvilke forudsætninger har en god erhvervspolitik, og hvilke investeringer kan give effekt i form af nye arbejdspladser. Få indblik i muligheder, konkrete råd, svar på de svære spørgsmål og et indblik i best-practice fra ind- og udland