VækstTendens er en tværkommunal benchmarkanalyse på de 17 sjællandske kommuner. Få styr på erhvervsudviklingen i regionen på tværs af kommuner.

Coronakrisens konsekvenser