VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Læs analysen og få det samlede overblik over udviklingen i Albertslund Kommune.

Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen.

Kontakt os hvis du er interesseret i at vide mere om analysen, eller du ønsker at vi kommer og giver en præsentation af analysen.

VækstVilkår Albertslund 2016